رستوران پدیده جوان

نام آقای سیداکبر حسینی کیا بعنوان یــک مدیر موفق و خود ساختــه و بسیــار معتقــد به اصول اخلاقــی , بیــن تمام صنف رستوران دارهــای شهرستان کاشان با احترام برده می شــود. اعتقادات و باورهــای ایشــان که در ایــن مصاحبــه با آنهــا آشنا خواهیــــد شـد را می تــوان دلیلی کافــی برای موفقیت وی قلمــداد کرد . افتتاح تالارپذیرایی و رستوران و سفره خانه سنتی متفاوت با معماری زیبا در شهرستان تاریخی کاشان و عرضه انواع غذاهای لذیذ و باکیفیت ایرانی ، نام پدیده جوان را در سطح کشور بر سر زبان ها انداخته است. در زیر گفتگوی ما با ایشان را مرور فرمایید:

 

آقای حسینی کیا چه تفاوتــی بین یک سفره خانه سنتی و یک رستوران معمولی وجود دارد ؟

سفره خانــه نمادی از فرهنگ و سنتهــای کشــور ماست . معرفــی و عرضــه غذاهــای ایرانی ، معماری ایرانــی ، لبــاس و ظروف و پذیرایی به سبک سنتــی و همچنیــن موزیک اصیـل ایرانی مولفه هایــی هست که همگــی در سفره خانــه سنتی وجود دارد و کمــک می شود کـه اینهــا حفظ شــود و به مردم ، نسلهــای جدید و توریستها و جهانگردهــا معرفی گردد. خوب اینهــا مورد استقبال هم قرار می گیرد ما هم سعــی می کنیم به حفظ و گسترش مسائــل فرهنگی و سنتی کشورمان کمک کنیم . ما در سنــت خودمان بیش از صدهــا دستـــور غــذای ایرانــی داریم که اکثراً مورد پسنــد مردم کشورهــای دیگر هم قــرار می گیرد . غــذای ایرانــی غذائیســت که همه دنیــا دوست دارنــد . اکثــر خارجی هــا غــذای ایرانی را دوسـت دارنــد و میل می کننــد.

 

آقای حسینی کیا توقع داریـد در یک انتقال از یک نسل به نسل دیگر ، نسل جدید مسیر قبلی را با همان روش و حفظ کیفیت طی کند یا تحول در کسب و کار و نحوه اداره کار ایجــاد کند ؟

ببینید درکارما چیزهایی راتعریف می کنیم که نمی توانیم عوض کنیم. سنتها و روشها ثابت اند . باقالی پلو همان باقالــی پلو اســت و زرشک پلو همــان زرشــک پلو . بایــد بتوانیـم آن را حفظ کنیــم و عوض نکنیــم . مشکل ما این اســت که خدای نکرده عوض شــود. ما تلاش می کنیــم اینهــا را حفظ کنیم . اینهــا مثل غــذا ، دکوراسیــون ، لباس ، ظروفمــان کــه هم ایرانی هــا علاقه دارنــد و هم خارجی ها استقبــال می کننــد . در این رستوران بایــد غذا ، فضا ، لبـاس ، ظروف و دکوراسیون بــه نحوی باشد کــه وقتــی فرد وارد می شــود زمان گذشتــه را حس کنــد.

 

رستوران شما پخش موزیک هم دارد. چه جایگاهی برای موزیک قائل هستید؟ آیا بیشتر به ایجاد یک فضای سنتی کمک میکند و یا مثلاً موزیک لذت صرف غذا را بالاتر میبرد؟

موزیک از صدها سال پیش در رستورانها وجود داشته است. سالها پیش مردم در قهوه خانه ها می نشستند، نقل میگفتند، شاهنامه خوانی بوده و برنامه هایی به این شکل اجرا میشده، طرفداران زیادی هم داشته. این سنت نشستن در رستوران و اجرای برنامه از آن موقع بوده و هست.موزیک ما هم در ادامه همین سنتهاست.اگر شما به سن اجرای موزیک ما نگاه کنید، مثل مراسم رو حوضی روی یک حوض قرار دارد. قدیم در مهمانیها و عرسی ها من خاطرم هست روی حوضها تخته می انداختند و جشن رو حوضی یا موزیک رو حوضی برگزار میکردند. این سن روی حوض ما همان رو حوضی هست و نماد را حفظ کردیم و علاقه به حفظ این نمادها داریم. به هر حال تا اینجا که من فهمیدم، مردم موزیک اصیل ایرانی را دوست دارند. اگر این معماری را حفظ کنیم، سرویس مناسب نیز داشته باشیم در کنار این موزیک مورد استقبال مردم و توریستها قرار خواهد گرفت.

انشاالله با حمایت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و اداره اماکن نیروی انتظامی بتوانیم در کنار موزیک های مورد علاقه مردم ، از خوانندگان خوب و شایسته نیز مانند گذشته بهره مند شویم.

 

فست فودها غذاهایی ارزان ، سریع اما تا حدودی ناسالم و مضر عرضـه می کننــد ، رستورانهــای سنتی غذاهایی با کیفیت عرضه می کنند ، اصالت فرهنگی ما را هم تقویت می کنند اما گران تـرهستند . این موضوع چطور باید حل شود ؟ فکر می کنید لازم باشد نهادی در جهت حمایـت از این نوع رستورانها شکل بگیرد ؟

شما نباید این رستوران و غذای آن را با فست فود مقایســه کنید . فست فود از صبح تا شــب می توانـد بیشتر از یک رستوران درآمد کسب کند . با همین قیمتها هــم برای ما و همکارانمان صرف اقتصادی ندارد. اینجا مشتــری می آیــد جا را رزرو می کنــد از ساعـت 8 تا 12 شــب , ایــن میز دیگر عوض نمی شـود . شما حساب کن یک تاکسی بگیــری بگویی 4 ساعــت شمــا را در شهر بگردانــد بیشتــر از این از شما پول می گیرد . ما خیلی خوشحال می شدیم می توانستیــم ارزان تر بدهیم . برای کاسب نان در ارزانی هست نه گرانی ، چون ارزان که شــد مشتـری و طرفدار بیشتــر اســت .

 

به نظــر شما در انتخــاب رستوران کدام فاکتورهــا برای مشتــری از اهمیـت بیشتری برخوردار است ؟ مثلاً کیفیت غذا ، دکوراسیون ، سرویس و برخورد پرسنل و موزیک و یا قیمت ؟

کیفیت غذا خیلی مهم است و حرف اول را می زند اما برخورد خـوب و پذیرایــی عالــی اهمیــت خیلی زیاد دارد . غذای بد را با سرویس خوب می شود خورد . اما غذای خوب با سرویس بد قابــل تحمل نیست . سرویس باید خوب و درجه یک باشد . برخورد پرسنل از نظر من خیلی مهم اســت که متأسفانه کم می بینیم . من خودم عــادت داشتم همیشه حق را به مشتــری می دهــم . حتی گاهی بچه ها و پرسنل اعتـــراض می کنند ولی مــن تأکید می کنم حق با مشتریســت . ولی من به شما بگویم همه چیز باید با هـم بخوانـد نه اینکـه سالـن خوب باشـد ولی آشپزخانه یـا سرویـس بهداشتــی بد باشــد . نه همه چیـز باید درجه یک باشد اگر سالـن و سرویـس درجــه یــک اســت آشپزخانه هم بایــد باشــد ، سرویس بهداشتی هم باید باشــد و همه چیز به همان نسبت بایـــد خوب باشد .

 

چه ویژگیهایی در مشتریان خود می بینید ؟

اینجا شاید بخاطــر غذاها و رستوران بیشتــر مشتریانمان تورهای گردشگری و خانواده هاهستند و اگــر شـب بیاییــد ، می بینیــد اکثراً بالای 40 سال هستنــد . البتـــه جوانان و دانشجویان هم دوست دارنــد ، علاقه دارنــد بــه غذای ایرانــی ، اما بیشتــر خانواده ها و گردشگران هستنــد . مــا از آنهــا راضــی هستیــم. سعــی می کنیــم آنهــا هم از ما راضــی باشنــد .

 

از کسب و کار و شرایط بازار راضی بوده ایــد ؟

من کار را یــک عبادت می بینــم . آنچــه آدم به دست می آورد از کار است البتــه یــک کـــار صحیـح و خوب . من همیشــه به دوستــان و به جوانهــا می گویــم از کار نترسیــد ولــو اینکـه مجانــی باشــد شما ممکن است امروز مزد نگرفته اید اما کار یاد گرفته اید . اگر حقوق شما امروز 10 تومان است بعد از 6 ماه می شود 15 تومان پس باز هم مفــت کار نکرده ای . من کار را سرآمد تمام ارزشهــا در زندگــی می دانــم . حیف از یــک لحظــه عمر انســان اســت که بخواهد بیهوده بگذرد . شاید کاری بکنــم که سودی هم برای خودم نداشته باشد ، ولی خدا شاهد است اگر بـرای کــس دیگری هــم نفعی داشتــه باشــد امکــان ندارد از آن بگــذرم و انجام ندهم . کار جوهر انســان است . اینکه بابام نــدارد و باباش دارد بی تأثیــر نیست اما ملاک نیســت . قدیم مگر چطور بود؟ مگر کسی سرمایــه داشــت ؟ همه کــار می کردنــد و نــان می خوردنــد . حـالا ماشاءالله هـم لیسانس و فوق لیسانس منتظرنــد تا پشت میز بنشیننــد . دنبال خوراک جسم خوب می گردنـد اما خوراک روح که مهمتر است را فراموش کرده انــد . انگیزه داشته باش یک قران هم سرمایـــه نداشته باش . ببین به کجــا می رســی ؟ انگیزه داشته باشی با 2 ساعت بیشتــر کار کردن ، جبران سرمایه پدری هم می شود .

 

آیا تورهای ایرانگردی و جهانگردی هم به این رستوران مراجعه می کنند؟

بله.هر هفته پیش آمده که تورهای تفریحی و گردشگری از داخل و خارج ازکشور برای صرف غذا و استراحت به رستوران سنتی پدیده جوان مراجعه کرده اند. این نشانگر این است که رستوران پدیده جوان در جذب گردشگر موفق عمل کرده است.بنده و همکارانم در رستوران طوری با میهمانان رفتار کرده ایم که با خاطراتی خوش از شهرستان کاشان خارج شوند و خودشان تبلیغ کننده ما باشند.


آقای حسینی کیا خیلی ممنون محبت کردید وقتتان را به ما دادید و از صحبتهاتون استفاده کردیم .

قربان شما . زنده باشید ، من همیشه به جوانهــا می گم از کار نترسیــد ، کار کنید برای زندگــی بهتــر . کار و صداقت و صفا بالاترین سرمایه است .

 

پدیده جوان , پدیده جوان کاشان , رستوران پدیده جوان کاشان , تالار پذیرایی پدیده جوان کاشان , سید اکبر حسینی کیا , بهترین رستوران کاشان , بهترین سفره خانه کاشان